30 de marzo de 2011, nº 13

Presentación

Bienvenido/a al Boletín Informativo de la Confederación de Empresarios de La Coruña. 

Este Boletín mensual pretende ser una nueva vía de información y comunicación dirigida a personas, organismos, entidades y empresas, en general, interesadas en conocer las actividades, iniciativas, eventos y acciones que se ponen en marcha desde la CEC.

Destacamos las siguientes novedades.

Informes CEC


NOVEDADES EN LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS PARA 2011

La Agencia Tributaria informa de las principales novedades aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 y otras normas aprobadas en el año 2010, que afectan a los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Valor Añadido.


 


LEY 2/2011 DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

Esta Ley tiene por objeto introducir en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible.
La Ley se estructura en un Título preliminar, donde se define su objeto, el concepto de economía sostenible y los principios resultantes de actuación de los poderes públicos, y en cuatro Títulos que contienen el conjunto de reformas de impulso de la sostenibilidad de la economía española.
Título I: se centra en la mejora del entorno económico, entendiendo por tal las actuaciones del sector público que determinan el contexto de desarrollo de la economía.
Título II: impulso de la competitividad del modelo económico español, eliminando obstáculos administrativos y tributarios.
Título III contiene una serie de reformas que, desde la sostenibilidad medioambiental, inciden en los ámbitos centrales del modelo económico: la sostenibilidad del modelo energético.
Título IV, finalmente, contiene los instrumentos para la aplicación y evaluación de la Ley de Economía Sostenible.
Además la Ley tiene veinte disposiciones adicionales, nueve transitorias, sesenta finales y una disposición derogatoria.

BOE 5 de marzo de 2011, Num. 55


A sinistralidade laboral reduciuse en Galicia un 10,03% no mes de febreiro

A sinistralidade laboral baixou en Galicia un 10,03% o pasado mes de febreiro, período no que se produciron 2.791 accidentes con baixa en xornada laboral, fronte aos 3.102 ocorridos no mesmo mes do ano anterior. Do total dos rexistrados, 2.737 foron casos leves, 47 graves e 7 mortais.

Máis información

Cursos de galego en liña, Celga 1

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca cursos en liña de lingua galega, Celga 1,dirixidos a todas as persoas maiores de 16 anos interesadas en preparar a proba do Celga 1 e que teñan coñecementos informáticos a nivel usuario.

Os cursos, de carácter gratuíto, desenvolveranse entre o 4 abril e o 15 de xuño (10 semanas).

O prazo de matrícula rematou o 20 de marzo incluído e a selección farase por rigorosa orde de inscrición e ata cubrir as 150 persoas que se admitirán nos cursos.

Máis información

Modelo 111: Retenciones del trabajo, actividades y premios

Se aprueba un nuevo modelo 111 en el que se refunden los modelos 110 y 111 vigentes hasta el ejercicio 2011. Por tanto, a partir del ejercicio 2011 desaparece el modelo 110 y el modelo 111 podrá tener presentación mensual y trimestral.

más información

BOE 18 de marzo de 2011, num. 66

Formación y Empleo

Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas 2010/2011

Dentro do Plan de Formación para o Emprego da CEC, dirixido prioritariamente a traballadores/as en activo, destacamos que se poden consultar no noso portal web os cursos deste Plan de Formación que a Confederación de Empresarios levará a cabo ata o próximo mes de abril.

Accións formativas para traballadores/as desempregados/as 2011

Está publicada na nosa web o listado definitivo da programación de cursos para traballadores/as desempregados/as aprobados pola Consellería de Traballo. Os cursos desenvolveranse entre os meses de abril e novembro.

As persoas interesadas en realizar cursos para desempregados/as teñen que solicitalos na súa oficina de emprego, xa que desde as oficinas fan a selección de candidatos para estas accións.

IV Feira Europea de Emprego: a chave do teu futuro

Os próximos días 13 e 14 de abril no campus de Elviña da Universidade da Coruña ten previsto desenvolverse a IV Feira Europea de Emprego (FEE), unha iniciativa pioneira especializada no emprego a nivel local, nacional e europeo. O foro, organizado pola UDC, SAEE y Europe DIrect, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Concello da Coruña, ten como obxectivo iniciar a relación laboral entre a empresa e todas aquelas persoas con titulación de FP ou universitaria.

Entre as actividades previstas figuran stands e presentacións das empresas, mesas redondas e talleres Eures que ofrecerán aos participantes información útil sobre os mercados laborais acordes coa formación realizada.

46 Congreso Internacional de Dirección de Persoas

Os próximos 12 e 13 de maio de 2011 celebrarase en Zaragoza o 46 Congreso Internacional de Dirección de Persoas AEDIPE.
O lugar de celebración será no World Trade Center de Zaragoza, un lugar moderno e de referencia na celebración de congresos que permite, ademais de celebrar o foro, ter unha zona expositiva e comercial.
O lema do Congreso: “Ideas para xerar emprego. Retos persoais, retos empresariais” elixiuse atendendo ás circunstancias económicas e sociais que se están a vivir na actualidade. Neste foro de comunicación preténdese achegar novas fórmulas para a creación de emprego.


Legislación

Consulte en nuestra web la legislación relacionada con subvenciones y ayudas, en materia fiscal, laboral, convenios colectivos, prevención de riesgos, etc., publicada en diferentes boletines oficiales (DOG, BOP, BOE) durante el mes de marzo.

Quiosco de Prensa

- Siete de cada diez gallegos consideran prioritario conservar una caja propia (La Voz de Galicia, 1/03)
- Ir de Galicia a Madrid a 110 ahorra dos euros y alarga una hora el viaje (La Voz de Galicia, 2/03)
- El paro pulveriza récords en España, con casi 4,3 millones de desempleados (La Voz de Galicia, 3/03)
- El BCE complica la salida de la crisis (La Voz de Galicia, 4/03)
- El Gobierno espera ahorrar 2.300 millones de la factura petrolífera (La Voz de Galicia, 5/03)
- La industria alimentaria prepara “subidas masivas” de precios (La Voz de Galicia, 6/03)
- Las muertes por accidente laboral se redujeron en A Coruña un 20% (El Ideal Gallego, 7/03)
- Los transportistas gallegos denuncian su situación crítica por el precio del gasóleo (El Ideal Gallego, 8/03)
- Los trabajadores de Aena convocan huelga para Semana Santa y julio (La Voz de Galicia, (La Voz de Galicia, 9/03)
- Kurdistán presenta sus atractivos al empresariado gallego (La Voz de Galicia, 10/03)
- La patronal visita las obras del puerto exterior (La Opinión de A Coruña, 11/03)
- El cuarto mayor terremoto de la historia devasta Japón (La Voz de Galicia, 12/03)
- Galicia pierde 500 compañías de transporte de mercancías y actividad cae un 25% en 2010 (La Opinión de Coruña, 13/03)
- La alarma en tres centrales de Japón hace temer una catástrofe nuclear (La Voz de Galicia, 14/03)
- Industria plantea una subida en la tarifa de la luz del 12,5% en hogares y comercios (El Ideal Gallego, 15/03)

Noticias de nuestros asociados y entidades colaboradoras

ESCUELA DE NEGOCIOS NOVACAIXAGALICIA

A través del convenio de colaboración que la CEC tiene con la Escuela de Negocios novacaixagalicia el Centro de Desarrollo Directivo proponen actividades formativas para directivos de las empresas asociadas a la CEC.
Su objetivo es fomentar y potenciar el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas y contribuir a desarrollar la misión de la Escuela de Negocios como obra social adscrita a una entidad financiera.
Además, nuestros asociados se beneficiarán del 15% de descuento en el precio de matriculación de los cursos.

Curso Avanzado en Dirección Financiera fecha de inicio 5/05/2011

Curso avanzado: El Responsable de Personas fecha de inicio 20/05/2011

Sitios web de interés

OBSERVATORIO DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES

Sitio web especializado en materia de recursos humanos y relaciones laborales. Podemos encontrar información variada y noticias actualizas de interés en estos ámbitos.

VIVE EN GALEGO A TECNOLOXÍA

Neste espazo web, a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co ánimo de promover e facilitar a incorporación da lingua galega ás novas tecnoloxías, localiza e difunde numerosas aplicacións e materiais destinados ao desenvolvemento profesional e á comunicación interpersoal no tempo de lecer.

Así mesmo, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a empresa Microsoft veñen de presentar as versións dos últimos produtos tecnolóxicos en galego: Windows7, Office 2010, Dynamics CRM e Sharepoint. Estas aplicacións son gratuítas e están accesibles cun simple clic.

Publicaciones

Confederación de Empresarios de La Coruña. Plan de Empresa. A Coruña: CEC, 2010.

O Departamento de Creación e Promoción de Empresas da CEC vén de elaborar unha nova publicación dirixida ás persoas emprendedoras que deciden poñer en marcha un proxecto. Esta publicación recolle todos os procedementos e estratexias necesarias para facer realidade e poñer en marcha unha empresa, e de todos os aspectos que lle poden afectar, á vez que dá pautas de análise para a súa viabilidade técnica, económica e financeira.

 

 

GuiaSÁNCHEZ ALMAGRO, Mª Luisa (coord.) et al. Guía práctica del asesor y orientador profesional, Síntesis, 2011.

Esta guía recoge el marco de referencia en el que se basan los profesionales del asesoramiento y orientación profesional donde se analizan las claves del mercado laboral y se disciernen las competencias específicas en función del colectivo al que se dirija. Se recogen ejercicios y actividades encauzados a profesionales del asesoramiento y la orientación y pretende adaptar la formación en función del colectivo al que se asesora y orienta.

Si quiere darse de baja del boletín pinche aquí. Gracias. Aviso legal