Encuestas Boletin CEC

INSCRICIÓN AOS SEMINARIOS DE PRL COS 5 SENTIDOS


A CEC pon en marcha o proxecto PRL COS 5 SENTIDOS, acción de sensibilización, información e intercambio de experiencias para a posta en valor da prevención de riscos laborais desde o punto de vista do benestar laboral, persoal e social.

Trátase dun proxecto financiado pola Xunta de Galicia no marco das axudas para o fomento da PRL na nosa comunidade autónoma. As accións son gratuitas e están dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras.

- Ver Programa PRL COS 5 SENTIDOS -En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal (LOPD) A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA informa aos usuarios de que os Datos de Carácter Persoal que recolle son obxecto de tratamento automatizado e incorpóranse nos ficheros correspondentes, debidamente rexistrados na AEPD. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á seguinte dirección:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA
Praza de Luis Seoane, torre 1, entreplanta
15008 A Coruña
lopd@cec.es

Tamén poden exercitarse estes dereitos nos términos que a normativa aplicable establece e que pode consultar en www.agpd.es


Hay 13 preguntas en esta encuesta.